www.bonsai-dnes.cz
Hodnocení odkazu

Odkaz lze hodnotit ze 2 pohledů:
  • obsah - kvalita, aktuálnost, srozumitelnost, správnost... obsahu odkazovaných stránek
  • design - vzhled, čitelnost, přehlednost, rychlost načítání... odkazovaných stránek
hodnotí se jako ve škole známkou 1-5, není nutno hodnotit z obou pohledů:
obsah 1 2 3 4 5
design 1 2 3 4 5

Jsme si vědomi toho, že zejména hodnocení designu stránek je velice subjektivní záležitost, přesto se domníváme, že by mohlo být autorům hodnocených stránek impulzem k dalšímu rozvoji jejich díla :)